Tre gode grunner til å stemme Venstre i Hurum!

Ja til utvikling, men ta vare på historien og naturens skjørhet. Dette er Venstres visjon for Hurum. Er du i tvil om du skal gi Venstre din stemme? Her får du tre gode grunner til å gjøre nettopp det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tre grunner til å stemme Venstre:

1) Vi står for en konsekvent miljøpolitikk hvor vi alltid prioriterer hensynet til miljøet foran andre hensyn. Det har vi i Venstre gjort i 40 år.

2) Venstre vil satse på flere, bedre og mer motiverte lærere for å få en bedre skole. De andre partiene vil prioritere å utvide skoledagen. For oss blir det en meningsløs politikk når vi vet at det allerede i dag er mangel på lærere mange steder.

3) Venstre står for en politikk som både kombinerer det å være positiv til norsk næringsliv og småbedrifter med en sosialpolitikk som tar vare på dem som virkelig sliter og en raus og romslig politikk overfor innvandrere og asylsøkere.

Venstre er det anstendige borgerlige partiet som står for et åpent og inkluderende samfunn.

Vi håper du vil gi oss tillit og stemme Venstre ved valget. Vi kan love å jobbe hardt for å få gjennomslag for Venstres kjernesaker i kommunestyret.

Godt valg!

På vegne av Hurum Venstre

Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder

De 6 kummulerte på Venstres liste

De 6 kummulerte på Venstres liste
Foto: Bjørn Lindvig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**