Valgprogram 2007-2011

Malvik Venstre stiller i år liste for første gang på lenge. Her kan du lese programmet vi går til valg på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Forside program

Foto: NN

Venstres ideologi er kjennetegnet av en sterk vektlegging av enkeltmenneskets frihet, og ansvar for fellesskapet. Sosial liberalisme står for frihet uten egoisme og fellesskap uten sosialisme.

En av Malvik Venstres hovedsaker dette valget er miljø. Et godt og levedyktig miljø er viktig for trivsel
og utvikling, samtidig har vi et ansvar for å ta vare på miljøet for framtidige generasjoner. Malvik Venstre vil derfor bidra til at det føres en aktiv miljøpolitikk som også tar innover seg
nasjonale og globale hensyn.

Mer om vår miljøpolitikk, og om andre saker finner du i vårt program. Hele programmet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**