Godt valg

Det er ingen av oss som alene klarer å utvikle vårt fellesskap. Vi må samarbeide om det; politikere, pårørende, borgere, administrasjonen. Det krever engasjement og samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Fylkesleder Sindre W. Mork

Fylkesleder Sindre W. Mork

Jeg liker valgkamp for da får jeg diskutert politikk med velgerne. Det synes jeg er viktig. Dessverre blir ofte valgkamper også preget av påstander om andres politikk. Det burde holde å snakke om egen politikk. Og om framtida. Hva vi sammen vil gjøre med lokalsamfunnet vårt.

For vi må gjøre det sammen. Det er ingen av oss som alene klarer å utvikle vårt fellesskap. Vi må samarbeide om det; politikere, pårørende, borgere, administrasjonen. Det krever engasjement og samarbeid. Det vil være uheldig om vi over tid deler oss opp i fronter som har som mål å overvinne de andre i stedet for å samarbeide om gode løsninger.

Mitt håp for de neste fire årene er at flere partier kan samle seg om sakene slik at vi unngår vedtak med få stemmers overvekt. Jeg tror det er nødvendig dersom man over tid skal skape et bedre fellesskap. Når valget er over håper jeg alle politikere vil ta med seg den holdningen. Det mener jeg velgerne har rett til å forvente av oss.

Sindre Westerlund Mork
1. kandidat i Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**