Sterk fremgang for Venstre i Kristiansand

På fredagens meningsmåling i Fædrelandsvennen får Venstre 7 prosent oppslutning. Det betyr at partiet dobler sin representasjon i bystyret og får inn fire faste representanter. Denne meningsmålingen kommer i tillegg til gode målinger både i Aust- og Vest-Agder.

Venstres ordførerkandidat Dag Vige tror årsaken til fremgangen er det fokuset en har hatt på de fire viktigste sakene: Miljø, skole, næringsliv og sosialt ansvar.

Andrekandidat Astrid Bekkenes mener at partiets grunnsyn om å gi enkeltmennesket stor frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som en også bryr seg om de som faller utenfor, er i ferd med å gli inn i folks bevissthet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Astrid Bekkenes og Dag Vige

Astrid Bekkenes og Dag Vige
Foto: WestFoto

Miljø er og blir viktig. Venstre i Kristiansand vil at byen skal bli best på miljø. Gratis buss i Kvadraturen. Bruk av fornybare energikilder. Økt satsing på sykkelbruk.

Kristiansand Venstres miljøpris 2007 gikk til Elkem Solar. På bildet er Dag Vige sammen med direktør

Foto: Øystein Grøntoft

Skolen må ha gode pedagoger. Venstre vil innføre kompetanseår for lærere. Gratis PC til alle ungdomsskoleelever.
Næringslivet trenger kompetent arbeidskraft. Et godt kulturtilbud trekker folk til byen. Det er behov for bedre og mer varierte tomtearealer for etablering av både ny og etablert næringsliv.
Sosialt ansvar er å la eldre som ønsker det få bo hjemme så lenge de vil. For å sikre trygghet for det, må tilbudet i hjemmetjenesten bedres. Venstre vil doble antall legetimer i sykehjem. Bedre tilbud til rusavhengige.
Meningsmålingen i Fædrelandsennen

Dag Vige oppfordrer folk til å stemme på mandag. Han understreker at det er de lokale kandidatene som denne gang skal pekes ut. Det er ikke et valg mellom Siv, Jens og Kristin.

Stem Venstre med gule roser

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**