Historisk venstreresultat i Buskerud

Venstre ser ut til å gå fram 2,3 prosentpoeng og havner på 5,3 prosent ved fylkestingsvalget i Buskerud. Dette er det beste resultatet Venstre har hatt noen gang ved fylkestingsvalget. – Nå har vi fått en viktig inspirasjon i arbeidet kommende periode, sier Venstres 1. kandidat Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valkampåpning

Foto: Runolv Stegane

Venstre har fått 5305 stemmer (5, 3 %) og dobler repersentasjonen i fylkestinget fra en til to representanter. Partiet befester dermed den gode oppslutninga ved stortingsvalget i 2005. SV og KrF får også to representanter, men Venstre har flere stemmer. Resultatet fra Røyken er ikke med siden det ikke har kommet inn til valg.no

Representantfordelinga i Buskerud fylkesting:
Ap 15 (+1)
SV 2 (-3)
Sp 3
KrF 2
Venstre 2 (+1)
Høyre 11 (+1)
Frp 8

Dagens flertallskjonstellasjon mellom Ap, SV, SP, KrF og Venstre har dermed 24 (-1) representanter, mens H og Frp har 19.

Sentrumspartia Sp, V og KrF hadde et møte med Ap og SV tirsdag kveld. Tilsvarende møte skal avholdes med H og Frp onsdag. Det vil, etter rådføring på fylkesmøter i partia i helga, bli klart om det er aktuelt å gå videre med reelle forhandlinger og med hvem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**