Kjempevalg av Risør Venstre

Takk til alle velgerne som mer enn doblet vår stemmeantall ved årets valg. Økningen ble hele 8,2 % og vi fikk det fantastiske resultatet 13,8 og 4 mandat i bystyret.. Vi retter en stor takk til alle våre velgere som har gitt oss et utmerket utgangspunkt for å drive god Venstrepolitikk i kommende periode. TAKK SKAL DERE HA. Vi gratulerer også vår nye ordfører Knut Henning Thygesen som med 266 andrestemmer fikk 1493 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Risør Venstre med kjempevalg og når 100 % av stemmene er opptelt har vi en fremgang på hele 8,2 % og står nå med 13, 8 % og dermed 4 representanter i bystyret.

Våre nye representanter ser ut til å bli: Jan Einar Henriksen, Dag Jørgen Hveem, Villy Thorsen, Steinar Gundersen. Vara: Maria Aspesæter, Erik Johannes Vintermyr, Stian Lund, Solveig Vereide, Marianne Ommundsen, Karen Akeland og Sølvi Røksland.

Valgdeltakelsen er på 62,9% og dermed noe høyere enn ved forrige kommunevalg.

Antall stemmer %-vis Antall stemmer %-vis Antall Endring
A 904 26,4 +206 +3,9 -443 -7,6 8 +1
RV 469 13,7 +140 +3,1 +431 +12,8 4 +1
SP 156 4,6 -334 -11,2 -37 -0,3 1 -4
KRF 279 8,2 -40 -2,1 -89 -1,1 3 0
V 471 13,8 +293 +8,0 +257 +8,4 4 +2
H 607 17,7 -89 -4,7 +114 +5,3 6 -1
FRP 403 11,8 +160 +3,9 -438 -9,4 4 +2
PP 132 3,9 +132 +3,9 +71 +2,3 1 +1
ANDRE 0 0,0 -147 -4,7 0 -2
Frammøte 3421 62,9 +321 +5,8 -543 -12,1 31 31

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**