Venstre – en vinner

Venstre har gjort et godt valg i hele landet med 5,8 %.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Vest-Agder er vi svært glade for at vi har doblet fylkestingsgruppa, så både Melinda Kvinlaug og Astrid Bekkenes er nå representanter, med Finn Skuland som første vara. Gratulerer til alle tre! 4,3 % av stemmene skulle til for å oppnå dette.

Melinda Kvinlaug og Finn skuland

Foto: Dag Vige

Forhandlingene er alt i boks, så begge de to representantene har fått hver sin plass i et hovedutvalg: Melinda i hovedutvalg for kultur og utdanning og Astrid i hovedutvalg for næring, miljø og samferdsel. I tillegg har Finn Skuland en plass i fylkeslandbruksnemnda.

Astrid Bekkenes

Foto: Vidar Grundetjern

Dessverre har vi nå fire kommuner hvor vi stilte venstreliste og ikke nådde opp til representasjon i kommunestyret. Men her er det bare å jobbe langsiktig!

Gratulerer til vår venstreordfører i Flekkefjord, Reidar Gausdal og hele venstremiljøet der! Og så gleder vi oss over både Lyngdal og Søgne, sender en vennlig tanke til Aust-Agder og gleder oss generelt over at Venstre er på frammarsj.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**