Venstre på stedet hvil

Til tross for stor framgang på landsplan og på fylkesplan står Lillesand Venstre på stedet hvil. Høyre gjorde et brakvalg, og vi gjorde det “nest best” av samtlige partier i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Petter Natanael Toldnæs

Venstres velgere har krysset av for kandidater, og andre partiers velgere har gitt personlige stemmer til våre kandidater. Etter at kumuleringer og personstemmer er tatt med, ser Venstres liste slik ut:

Valgte medlemmer

Jens Olai Justvik og Tor Audun Danielsen

Jens Olai Justvik og Tor Audun Danielsen

1. Danielsen, Tor Audun

2. Justvik, Jens Olai

Varamedlemmer
3. Hæstad, Eva Winge

4. Toldnæs, Petter Natanael

5. Eide, Hans Botnen

6. Fuenzalida, Daniela Plaza

7. Hummervoll, Hilde Gro

Vi ønsker Tor Audun og Jens Olai lykke til, og vi gleder oss over flere stemmer og flere medlemmer enn på mange år!

Takk for en flott innsats i valgkampen!

Styret,
Lillesand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**