2886 stemmer, 6,6% og to mandat i fylkestinget

Venstre gjekk fram med 2,3%-poeng i fylkestingsvalet og fekk inn to mandat i fylkestinget. Fram til kl 0030 valnatta var tre Venstrerepresentantar inne på fylkestinget,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


men trass i det imponerande resultatet var ikkje marginane heilt på vår side.

Øystein Haga

Foto: Aust-Agder Venstre

Valtekniske forhandlingar 11. september ga som resultat at førstekandidat Øystein Haga kjem inn i fylkesutvalet på ei felles valteknisk liste med Høgre. Fleire verv blir fordelt seinare. Ei viktig oppgåve nå er å få gjennom den miljøpolitiske plattformen Venstre gjekk til val på i fylekstingsvalet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**