Risør Venstres bystyregruppe 2007 – 2011

Risør Venstres nye bystyregruppe for perioden 2007 – 2011 består av: Jan Einar Henriksen (1950), Dag Jørgen Hveem (1960), Willy Thorsen (1959) og Steinar Gundersen (1956).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Risør Venstres bystyregruppe i perioden 2007 – 2011 er på mange måter historisk da vi faktisk er det 3. største partiet i bystyret! Utrolige 472 stemmer ble avgitt til Venstre, og det ble i tillegg gitt mange personlige stemmer. Eneste “skår i gleden” er at bystyregruppen er totalt mannsdominert, og det må vi se om det er noe å gjøre med ved neste valg.

Fellesnevneren for alle i bystyregruppen er ønsket om å styrke bosetting og næringsutvikling i Risør.

Nøl derfor ikke med å ta kontakt direkte med den enkelte representant eller kontakt Risør Venstre på e-post [email protected]

Nr Representantens navn Fødselsår

01 Jan Einar Henriksen 1950
02 Dag Jørgen Hveem 1960
03 Willy Thorsen 1959
04 Steinar Gundersen 1956

Nr Vararepresentantens navn Fødselsår

01 Maria Aspesæter 1981
02 Erik JohannesVintermyr 1956
03 Stian Lund 1977
04 Solveig Vereide 1961
05 Marianne Ommundsen 1962
06 Karen Akeland 1947
07 Sølvi Røksland 1961

I tillegg til bystyregruppen vil vi med fire representanter i bystyret være garantert gjennomgående representasjon i formannskap og hovedutvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**