Styre- og gruppemøte 20. september

Det blir styre- og gruppemøte torsdag 20.sept. kl 19.30 i kantina på Hovtun. Møtet er åpent for medlemmer i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
TORSDAG 20. SEPTEMBER 2007 KL.19.30

Møtestad: Kantina på Hovtun, Klokkarstua

SAKSLISTE
Sak 92/07 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 93/07 Referatsaker

Sak 94/07 Evaluering av valgkampen
Innledning ved valgkampansvarlig Bjørn Lindvig

Sak 95/07 Økonomi — etter gjennomført valgkamp
v/kasserar Elin Sandsether

Sak 96/07 Idèdugnad: Venstres ærend dei neste fire år

Sak 97/07 Vervekampanje

Sak 98/07 Turistkontor ved Rv 23

Sak 99/07 Valget og konstituering av nytt kommunestyre
Utforming av pressemelding

Sak 100/07 Evt.

Sak 101/07 Konstituering av kommunestyregruppa

Sak 102/07 Saker til kommunestyremøtet 25.sept.

Alle medlemmer er velkomne til å delta!

Styret:
Gunn-Torill Homme Mathisen, Finn Dale Iversen, Petter Normann Pettersen, Elin Sandsether, Lisa Pettersen, Geir Stave og Roy Heien

Kommunestyregruppa:
Marianne Arctander, Geir Stave, Finn Dale Iversen,
Gunn-Torill Homme Mathisen, Roy Heien, Rune Sandsether, Dag Berntsen,
Mari Myhrene og Petter Normann Pettersen.

Til styret og kommunestyregruppa: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!

Filtvet, 16.09.07

Gunn-Torill Homme Mathisen
leiar

Marianne Arctander
førstekandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**