Styrke bosetting og næringsutvikling

Risør Venstre har gjennom hele valgkampen fokusert på “styrke bosetting og næringsutvikling” som de helt klart viktigste valgkampsakene i kommende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vår fremtid

Foto: Lars Ole Røed

I tillegg har vi fokusert på Kultur og Velferd, Skole og Oppvekst og ikke minst på Kultur og Næring som viktige og avgjørende element for å nå våre hovedmål. Vil dere lese mer om Venstres program er det lett tilgjengelig i pdf format på vår hjemmeside, og viktigst – Vi vil gjerne konfronteres med programmet ved neste kommunevalg!

Valgstyrets beretning viser at Risør Venstre fikk flest nye stemmer, og størst %vis økning i forhold til kommunevalget i 2003. Velgernes tilbakemelding er klar og tydelig og viser at vi har valgt riktig fokus.

De entydige tallene viser at vi faktisk var snublende nær et femte mandat i Bystyret.

Velgerne har dermed gitt Risør Venstre fire representanter og 7 vararepresentanter i Bystyret. I tillegg er vi sikret gjennomgående representasjon med medlem og varamedlemmer i Formannskap, Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester samt i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.

I god tid før det nye Bystyret i Risør konstitueres i oktober 2007, vil Risør Venstre ha klar sine representanter i Formannskap, Hovedutvalg og en lang rekke andre råd og nemder. Navn osv vil bli kunngjort på vår hjemmeside når alt er klart. Sympatiserer du med Risør Venstre og ønsker du å gjøre en innsats for fellesskapet hører vi gjerne fra deg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**