Røyken Venstre gjorde det beste valget siden 1919 både når det gjelder mandater og %!

På styremøtet 13. september kunne Lasse Thue fra sine notater informere styret om at vårt valgresultat er det beste for Røyken Venstre siden 1919!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Røyken Venstres førstekandidater 2007

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk

Lasse Thue, Daniela Torsvik, Tore Hogstad og Marit Kolbræk
Foto: Privat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**