En selsom uke eller historien om hvordan det ikke-sosialistiske samarbeidet brøt sammen

En liten oppfriskning av historien – Den gang da – etter valget i 2007. Innsiderapport: Slik falt drømmen om et ikke-sosialistisk samarbeid i Hurum i grus. Geir Stave (nyvalgt kommunestyrerepresentant for V) forteller her historien bak forhandlingene på ikke-sosialistisk side – dag for dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mandag
Kveldens valgresultater tikket inn på Losen der Høyre, Krf og Venstre hadde leid lokale for vår valgvake. Det var gledelige tall, det kunne se ut som borgerlig side hadde vunnet valget i Hurum.

Tirsdag
Om morgenen fikk jeg gratulasjoner, jeg hadde fått plass i kommunestyret. Jeg mottok mange telefoner i løpet av dagen, før det var klart for å samles hos leder av Høyre, Jon Hoff. Der satt vi rundt bordet, representanter fra Høyre, Venstre, Krf og Frp. Samtalene ble mesterlig ledet av Georg Smedhus nåværende gruppeleder i Høyre. Det var god stemning, samtalene bar preg av respekt og forståelse for hverandres synspunkter. Trond Røed poengterte at Frp og Venstre hadde felles liberalistisk ideologi. Det var tydelig at vi alle hadde et felles ønske om skifte av politisk ledelse i Hurum. Røed var tydelig på at han ikke kunne tenke seg å samarbeide med Ap. En og annen mindre flatterende omtale av Ap, deres leder og andre representanter kom fra Frp. Han ville at vi skulle kalle samarbeidet for "ikke-sosialistisk", for å markere avstand til "sosialistene".

Vi kom frem til tre alternativer som et grunnlag for et eventuelt valgteknisk samarbeid. I alle alternativer hadde Høyre ordføreren, mens leder av og antall plasser i utvalgene ble diskutert. Det var spørsmålet om hvem som skulle få varaordføreren som skapte vansker. Skulle Frp, Venstre eller Krf få den viktige symbolske plassen? Vi ble enige om å la partiene diskutere internt og komme tilbake til spørsmålet neste kveld. I mellomtiden skulle ingen viderebringe informasjon om forhandlingene og ingen skulle snakke med andre partier før våre forhandlinger enten strandet eller ble underskrevet. Røed bekreftet at de absolutt ikke hadde snakket med andre partier, og de hadde ingen intensjoner om det heller.

For oss i Venstre var det viktig å markere tydelig at tyngdepunktet i samarbeidet måtte ligge nærmere sentrum, vi måtte få en politikk med et miljøvennlig preg. Alle, inkludert Frp, støttet dette synet, slik jeg forstod det.

SV kontakter Venstre med forespørsel om vi ville være interessert i samtaler med venstresiden, dette blir avvist fra vår side, med begrunnelse av at vi er i forhandlinger med de ikke-sosialistiske partiene.

Onsdag
Da vi møtes igjen er vi alle spente på hva de andre partier har tenkt og vurdert. Frp hadde hatt en diskusjon i eget partilag og de foreslo alternativet med en varaordfører fra Venstre, mot at de fikk betydelig politisk innflytelse ved å få lederen for både Plan- og Driftsutvalget, Klagenemnda pluss Natur- og landbruksnemnda. Frp ble også overrepresentert i utvalgene ift deres størrelse. Selv syntes jeg vi hadde gitt Frp mye, men vi aksepterte Frps forslag. Vi startet da umiddelbart på å skrive teksten til avtalen om "Valgteknisk samarbeid på den ikke-sosialistiske siden". Vi så for oss at dette kunne bli starten på en fruktbar dialog og utveksling av politikk. Budsjettarbeidet skulle bygges videre på de gode erfaringer Frp og Høyre hadde hatt med sitt samarbeid de siste fire årene.

Frp og Venstre har begge i sine vedtekter at en avtale av denne art skal legges frem for kommunestyregruppa og styret før den underskrives. Frp kunne klare å avholde styremøte tidligst fredag kl 16.00, mens Venstre ville ta kontakt med alle sine styremedlemmer pr telefon og e-post i løpet av torsdag. Høyre og Krf skrev under på avtalen samme kveld. Vi tok hverandre i hånden på at dette var en god avtale, og at vi ville slutte opp om den. Røed ytterligere forsterket at han stod for det vi hadde blitt enige om ved å vise til at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, og at han går for denne avtalen. "Jeg har kjøpt bruktbil før, jeg", som han så spøkefullt sa det.

Igjen avgav vi et løfte om ikke å snakke med andre partier så lenge vi fire ikke-sosialistiske partier førte samtaler sammen, underforstått; ingen samtaler med andre partier før Frp har avholdt sitt lagsmøte. Røed bekreftet ikke at han ikke ville snakke med andre, han ble presset av Gunn-Torill Homme Mathisen fra Venstre, til å svare på spørsmålet: Kan du love at du ikke skal snakke med andre partier mens vi fører samtaler? Røed ser på Tom Roger Granli, "Kan vi det?" "Ja", sier Granli, "Ja" sier Røed. Frp hadde ved sin væremåte denne kvelden skapt en usikkerhet hos oss andre, har Frp samtaler med Ap parallelt med oss? Vi slår det fra oss, så umodent og løgnaktig kan ikke Frps representanter oppføre seg.

Torsdag
Venstres gruppe oppsøker Jon Hoff om kvelden, våre underskrifter settes på avtalen. Vi føler en lettelse og glede ved å ha kommet til en enighet og lagt grunnlag for et godt samarbeid for å sikre en god utvikling i Hurum de neste fire årene.

Fredag
Om morgenen blir jeg oppringt fra Georg Smedhus, siden det er jeg som er utpekt til å fylle varaordførerrollen. Spørsmålet er om det kan være aktuelt for oss å la Frp få varaordførervervet, mitt svar er at nå har vi en avtale og vi får forholde oss til den. Dersom Frps lag ikke kan akseptere den fremforhandlede avtale får vi heller starte på nytt eller forkaste samarbeidet. Jeg blir usikker, står Røed ved sine løfter eller ikke?

Før kl 16.00 mottar Høyre en telefon fra Gro Gjertsen, Frp vil ikke skrive under på avtalen som bygget på Frps forslag til fordeling av verv. Mitt svar, når jeg får vite dette er at vi må la Frp først få avholde sitt styre- og gruppemøte, og så høre hva de har å fortelle.

Ryktene svirrer, istedenfor styremøte sitter Frp og forhandler med Ap.

Jeg snakker med Brit Riise Fredheim, SV, hun forstår at det er noe på gang mellom Ap og Frp. På en forsiktig måte spør hun om Venstre kunne være villig til å samtale med SV, Ap og Sp. Jeg svarer at dersom Frp bryter avtalen med de ikke-sosialistiske partier, så vil situasjonen være en helt annen, da er det intet grunnlag for et borgerlig samarbeid. Får vi en invitasjon til samtale med SV, Sp og Ap vil vi takke ja til den.

Jeg orienterer Smedhus om samtalen med Brit Riise Fredheim og han forstår godt at Venstre da kan takke ja til en samtale med venstresiden. Vi ser også at det kan bli et fantastisk kommunestyre å være opposisjonsparti i. Vår felles vurdering er at Frp har trukket seg fra ethvert samarbeid med partier på høyresiden.

Jeg minnes et debattmøte vi hadde på Privaten i Holmsbu før valget. Ordstyrer Svein Ove Isaksen presset oss politikere på spørsmålet om ordfører. Anne Hilde Rese, Ap, ble spurt direkte: "Vil du kunne finne på å gå i samtaler med Frp for å bli ordfører?" Hennes svar var: "Nei, absolutt ikke". Vi vet nå hva hennes ord er verdt. Jeg stiller spørsmålet, er det kun Rese eller støtter alle i Ap en allianse med Frp, inngått bak ryggen på deres venner i SV og Sp?

Lærdom
Lærdommen fra denne uken er at Røed er en person man kvier seg for å kjøpe bruktbil av. Både Røed og Rese er personer som er villig til å gi avkall på integritet og samvittighet hvis de kan oppnå kortsiktig personlig gevinst.

Hva betyr dette for det politiske klimaet i kommunestyret?
Frp og Ap skal visstnok ikke samarbeide om samfunnsutviklingen av Hurum, de skal bare stemme inn sine egne i viktige posisjoner på det konstituerende møtet, for deretter å være uenige om det meste. Jeg undres på hva de kaller sin avtale, er det en avtale på sosialistisk eller ikke-sosialistisk side? De anstendige partier bør komme sammen, vi får ta ansvar og sørge for at det legges frem et budsjett for 2008. Høyre avslutter trolig sin tradisjon med å samordne budsjett og politikk med Frp, SV og Sp vil antakelig ikke bli klistret til et Ap som har mistet all troverdighet. Etter hva jeg hører av rykter murres det kraftig blant begge partiers medlemmer og sympatisører. Det skal bli spennende å se om Ap og Frp klarer å holde på sine medlemmer, jeg blir ikke overrasket om vi får se noen utmeldinger og/eller eksklusjoner.

Velgere i Hurum bør merke seg at en stemme til Ap er en stemme til Frp, og omvendt. Ønsker man hederlige mennesker inn i kommunestyret som er mer opptatt av innbyggernes ve og vel enn av egen vinning, så stem på et annet parti enn Ap eller Frp.

Hurum søndag 16. sep. 2007

Portrett, Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave
nyvalgt kommunestyrepolitiker i Hurum for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**