Beklager at Krf bryter med sentrum

Oppland Venstres nestleder og nyvalgte fylkestingsrepresentant Eivind Brenna beklager at Krf gir opp sentrum og velger å gå til sosialistisk side i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er i dag blitt klart at Ap, Sv og Krf i Oppland har inngått en 9-punkts avtale som en politisk plattform for samarbeid de neste fire årene. Avtalen innebærerer at Aps Audun Tron fortsetter som fylkesordfører.

– Jeg beklager at Krf i Oppland velger å bryte med Venstre og Sp i et sentrumssamarbeid og går til sosialistisk side, sier Eivind Brenna om Krfs veivalg for de neste fire årene.

 Eivind Brenna beklager Krfs brudd med sentrum

Eivind Brenna beklager Krfs brudd med sentrum

– Det overrasker meg hvor sterkt ønsket om å bryte med sentrum er i Krf, fortsetter Brenna, som sier at Krf ikke ønsket å bli med dersom Venstre og/eller Sp hadde gått til Ap og SV.
– Slik dikterte de nærmest sitt eget oppbrudd med sentrum, noe vi er nokså overrasket over, sier Brenna. Men rent politisk tror han det kan være like greit at Krf velger en annen side.

– Venstres mål er å utvikle Oppland, mens Krf tydelig ønsker seg en ny region Innlandet. Hva de skal fylle den med er imidlertid svært uklart. Krf vingler også i spørsmålet om sykehusstyringen og ser ut til å innta en posisjon der de forsvarer Sykehuset Innlandet som ett helseforetak. For Venstre er dette helt uaktuell politikk, sier Brenna og ser fram til en god oposisjonstilværelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**