Resultater fra kommunevalget

Her finner du oversikten over Venstres oppslutning i kommunene i Buskerud. Du kan også se hvor mange representanter vi har fått i de ulike kommunestyrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Resultater – Kommunevalget:
Se også landsresultatet hos NRK

Drammen 2,9% Mandater: 1
Flesberg 3% Mandater: 0
Flå 0% Ikke egen liste
Gol 12,1% Mandater: 3 (+1)
Hemsedal 0% Ikke egen liste
Hol 5,9% Mandater: 1 (-1)
Hole 2,4% Mandater: 0
Hurum 9,6% Mandater: 3 (+1)
Kongsberg 8,1% Mandater: 3 (+1)
Krødsherad 0% Ikke egen liste
Lier 3,6% Mandater: 2
Modum 3,8% Mandater: 1 (+1)
Nedre Eiker 2,2% Mandater: 1 (+1)
Nes 0% Ikke egen liste
Nore Og Uvdal 0% Ikke egen liste
Ringerike 9,5% Mandater: 4 (+2)
Rollag 0% Ikke egen liste
Røyken 6,1% Mandater: 2 (+1)
Sigdal 23,9% Mandater: 5 (+2)
Øvre Eiker 1,2% Mandater: 0
Ål 27,7% Mandater: 7 (+1)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**