BREDT IKKE SOSIALISTISK FLERTALL I RISØR BYSTYRE 2007 – 2011

Velgerne i Risør har gitt et klart mandat til et ikke sosialistisk flertall i Risør Bystyre, og dermed også en politisk kursendring i de neste fire årene. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har med sine 17 bystyrerepresentanter et klart flertall. De fire partiene har derfor inngått en intensjonsavtale om et bredt ikke-sosialistisk samarbeide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Wenches georgine - hvit

Foto: Jan Einar Henriksen

Allerede tirsdag 11/9-07 gjennomførte Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre det første sonderingsmøtet på ikke sosialistisk side. I går kveld ble avtalen signert og alt lagt til rette for gjennomføring av pressekonferanse på Brasserie Krag 19/9-07 kl. 1100. Ordfører Lars Lauvhjell og innkommende ordfører Knut Henning Thygesen ble varslet om forhandlingsresultatet før avtalen ble publisert.

Her kan du lese hele pressemeldingen fra de fire samarbeidspartnerne:

BREDT IKKE SOSIALISTISK FLERTALL I RISØR BYSTYRE 2007 – 2011

SAMARBEIDSAVTALE 2007 – 2011 MELLOM FREMSKRITTSPARTIET, HØYRE, KRISTELIG FOLKEPARTI OG VENSTRE

Risør den 18. September 2007: Pressemelding.

Velgerne i Risør har gitt et klart mandat til et ikke sosialistisk flertall i Risør Bystyre, og dermed også en politisk kursendring i de neste fire årene.

har med sine 17 bystyrerepresentanter et klart flertall. De fire partiene har derfor inngått en intensjonsavtale om et bredt ikke-sosialistisk samarbeide. Avtalen innebærer at partiene har etablert felles standpunkt på mange områder.

Det er enighet om følgende:

De fire partiene er likeverdige partnere, og har gjennomgående representasjon i formannskap og hovedutvalg.

Varaordfører: Venstres Jan Einar Henriksen
Leder Hovedutvalg for plan, miljø og tekniske tjenester: Fremskrittspartiets Dag Eikeland
Leder i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: Høyres Karl Wilhelm Nilsen

Den øvrige representasjon vil bli fastsatt ved forhandlinger.

Pensjonistpartiet og Senterpartiet vil bli invitert til samarbeide om representasjon i øvrige råd og utvalg.

Eksempler på områder der partiene vil opptre med en felles plattform:

Sterkere satsing på næringsutvikling
Like gode rammebetingelser for Flisvika og Holmen.
Etablering av sentrumsnære boligområder, som Randvik, Hasalen og Buvikplatået.
Tillate spredt bebyggelse i distriktet.
Harmonisering av de kommunale særregler for hytter innenfor 100 metersbeltet — i samsvar med reglene i nabokommunene.
Innføring av digital læringsplattform i grunnskolen
Jobbe målrettet for å sikre og styrke Risør Videregående skole
Styrke barne- og ungdomsarbeide
Sikre de eldre gode aktivitetstilbud og fullverdige bo- og pleieforhold
Miljøsertifisering av kommunal virksomhet etter ISO 14001
Videreutvikling av kirke- og kulturarbeidet i kommunen.
Jobbe målrettet mot Statens vegvesen for å etablere en sikrere R 416 fra Risør til E 18
Jobbe for en gradvis reduksjon av eiendomsskatten.
Jobbe for økte stillingsandeler for kommunens ansatte

For partiene:

Dag Eikeland (sign), Harald Rø (sign), Karl Wilhelm Nilsen (sign), Jan Einar Henriksen (sign)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**