Gjennomslag for Venstre og SVs barnehageløsning på Åbol

Dersom Sandefjord kommune kommer til enighet med Statens vegvesen blir barnehagen på Åbol plassert mot Lingelemveien, slik beboerne på Åbol ønsker seg. Løsningen som Venstre hele tiden har støttet fikk til slutt flertall i planutvalget etter at Høyre endret innstilling for annen gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette er klart etter at planutvalget med 6 (Høyre og Venstre) mot 5 (Ap og Frp) stemmer gikk inn for denne løsningen. Vedtaket betyr videre at boligene i utbyggingsområdet vil vende mot Åbolveien, samtidig som det også sikres et beskjedent friområde på 2,4 daa innenfor utbyggingsområdet. Løsningen som nå velges er i tråd med kommuneadministrasjonens opprinnelige forslag – som hele tiden har vært støttet av Venstre og SV.
Les omtale i Sandefjords blad

Da saken første gang ble behandlet, gikk et stort flertall i utvalget (alle unntatt SV og Venstre) inn for å la barnehagen vende inn mot boliggaten Åbolveien, mens boligene skulle vende ut mot Lingelemveien. Denne løsningen var i tråd med utbyggers ønsker, men ville samtidig føre til en betydelig trafikkøkning på Åbolveien. Etter dette har engasjerte beboere på Åbol arbeidet for å få planutvalget til å snu.
Se Sandefjords blads omtale av beboeraksjonen

I planutvalgets septembermøte kom reguleringsplanen til behandling for annen gang. Etter at et stort flertall hadde nedstemt SV/Venstres forslag (identisk med det som rådmannen foreslo i mars og som Venstre og Høyre fikk gjennomslag for i november), ble det til slutt enstemmig vedtak for en løsning – foreslått av Høyre – som tilsvarte dette, bortsett fra at det beskjedne friområdet på 2,4 daa nå reduseres til enda mer beskjedne 1,4 daa. Les Sandefjords blads artikkel etter at Høyre snudde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**