Linnaaegården får stå

Med de 6 stemmene fra Venstre, SV, Arbeiderpartiet og Høyre sikret planutvalget at Linnaaegården får stå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte for et forslag til reguleringsplan som åpner for riving av Linnaaegården og de andre bygningene på eiendommen.

Sandefjord Venstre har programfestet å ta vare på miljøskapende bygg og bydeler for ettertiden. I tillegg går vi inn for å sikre et levende handelsmiljø i sentrum , bl.a gjennom å ruste opp sentrale byrom som f.eks Linnaaegården.

Linnaae gården, vår 2007

I Sandefjords blads referat framstår det som om Venstres representant i utvalget var i tvil om det var riktig å si nei til reguleringsforslaget. Det er ikke riktig. Vårt ønske er at byrommet foran Linnaaegården også rustes opp som en offentlig plass. Vi mener at kommunen bør tilby seg å kjøpe denne delen av eiendommen – alternativt bekoste en opprusting av uterommet under forutsetning at det gjøres offentlig tilgjengelig. Med et slikt bidrag kan kommunen bidra til økt aktivitet i området og bedret lønnsomhet for eierne basert på et prosjekt hvor Linnaegården pusses opp og får en ny bruk.

Se Sandefjords blad oppslag om saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**