Møte i Lier Venstre

Gruppemøte og styremøte mandag 24 september kl.18.30 i vestibylen i rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nina leser programmet

Foto: Andrea Holbo

Åpent møte for alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer!

Dagsorden:

1) Gjennomgang av politiske saker til behandling i hovedutvalg og kommunestyret

2) Evaluering av valget.

3) Fordeling av posisjoner/roller i kommende periode.

4) Veien videre.

5) Evt.

Vær velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**