Flere og bedre lærere først

Venstre krever at det utarbeides en helhetlig nasjonal
rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og
videregående skole i tiden som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det viktigste grepet som trengs i norsk skole akkurat nå er å sørge for flere og bedre lærere. Vi må gjøre det viktigste først, også i skolen. Regjeringen har varslet at de fra skoleåret 2008-2009 vil øke skoleuken med fem nye timer på 1.- 4. trinn. Kostnaden ved dette er stipulert til 2,3 mrd. kroner. Venstres landsstyre mener disse pengene heller bør brukes på styrking av lærernes kompetanse og det faglige innholdet i skolen.
Internasjonale målinger viser at norske barn scorer rundt gjennomsnittet. Utvidet skoledag er regjeringens viktigste løsning for å gi elevene et faglig løft. Venstre mener gode og mange nok lærere er viktigere enn utvidet skoledag.
Samtidig som regjeringen lanserer sin heldagsskole, er de også taus med hensyn til den kanskje største utfordringen for skolen i tiden som kommer: Tilstrekkelig antall lærere. Tall fra KS viser blant annet at halvparten av lærerne i videregående skole er over 50 år, mens det i grunnskolen er 37 prosent i samme aldersgruppe.
Venstre krever derfor at det utarbeides en helhetlig nasjonal rekrutteringsplan for å sikre tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole i tiden som kommer. Den fremtidige lærermangelen er en så kjent og presserende problemstilling at dette burde regjeringen ta på alvor.

Sindre Westerlund Mork
Landsstyremedlem i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**