Leserinnlegg DT 05.10.07:Reguleringsplan for Verpen og utsettelsesforslag fra Ap og Frp

Påtroppende ordfører fra Ap, Anne Hilde Rese, fremmet et utsettelsesforslag i kommunestyret 25.september. Ap og FrP sine stemmer sikret at Hurum kommunes allerede hardt belastende administrasjon skal bruke mer tid og ressurser på å konsekvensutrede det fremforhandlede meglingsresultatet samt vurdere grunneier Harald Wærpens nye forslag for utvikling i Sandspollen. Fristen Wærpen trengte var frem til nyttår. Dette vedtar Ap og FrP ved hjelp av ordfører Rybergs dobbelstemme, så viktig er det for dem å hjelpe sin partikollega.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det som mye som undrer meg i saksgangen her;

Ap, med flertallet av lokalpolitikerne i Hurum kommune ønsket å vedta Harald Wærpens forslag til reguleringsplan i Verpen. Venstre og SV stemte imot. Fylkesmannens miljøvernavdeling satte ned foten for vedtaket og ordfører Ryberg ønsket å ta saken til megling. Flere møter ble avholdt og meklingsprotokollen ble undertegnet 11.april i år. Ordfører Roger Ryberg uttalte dagen etter, på befaring i Sandspollen, begeistret til Havnerådet at dette meklingsresultatet er en seier!

Utviklingsutvalget i Hurum behandlet saken 19. juni og følgende ble enstemmig vedtatt;
Hurum kommunestyre vedtar å slutte seg til Fylkesmannens forslag til kompromissløsning.

Når var det Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet endret synspunkt på meklingsresultatet? Kan de være så snille og fortelle oss hva det var som fikk dem til å endre oppfatning om saken?

Hurum Venstre vil arbeide videre for at det unike rekreasjonsområdet i Sandspollen blir bevart for ettertiden. Det er et løfte innbyggerne i Hurum kan stole på ikke blir brutt!

Marianne Arctander8

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Mvh,
Marianne Arctander
Hurum Venstre

Innlegget er også trykket i Røyken og Hurums Avis 4.oktober d.å.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**