Politisk ryddighet og posisjoner

Budstikka har de siste dager ofret en del spalteplass på prosessen med etablering av samarbeidskonstellasjoner i Asker kommunestyret etter valget. Særlig Venstre er ofret mye oppmerksomhet, senest lørdag 22. september. Her gjøres et forsøk på analyse og beskrivelse av krav og strategier som er lite gjenkjennbar for oss som kjenner prosessen fra innsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gry Bøhmer

Gry Bøhmer

Erling Bergsaker

Erling Bergsaker

For Budstikka sin kommentator synes det som om det kun er en ting som teller etter et valg, og det er å bli en del av flertallskonstellasjonen. Alt annet betraktes som å være ute i kulden, uten noen som helst påvirkningsmulighet. Dette blir en alt for endimensjonal analyse.

Utfordringen
Etter valget sto vi etter noen avklarende runder overfor følgende alternative muligheter. Gå inn i en storkoalisjon omfattende Høyre, FrP, AGV, KrF og Venstre, med ca. 75 % av kommunestyrets representanter, eller gå i opposisjon. Vurderingen var ikke enkel, men problemstillingen er langt mer sammensatt enn hva Budstikka sin kommentator synes å legge til grunn.

Respekt for valgløfter
Venstre gikk til valg på at vi ønsket å videreføre forrige periodes flertallskonstellasjon, bestående av Høyre og sentrumspartiene. Venstre var også tydelige på at vi ikke så det naturlig med samarbeid med Fremskrittspartiet. Mellom Venstre og Fremskrittspartiet er de politiske forskjellene til dels store, både i politisk verdigrunnlag generelt og mer spesielt blant annet kulturpolitikken, arealpolitikken og miljøpolitikken.
Når vi før valget både i media, på hjemmeside, på stands og i valgdebatter var klare på at vi ikke så det naturlig med politisk samarbeid med Fremskrittspartiet, blir det etter vårt syn ikke å vise velgerne respekt om vi likevel skulle gå inn i et slikt samarbeid etter valget. Dette dreier seg ikke om manglende respekt for Fremskrittspartiet eller dets velgere, men kun en erkjennelse av at partiene har ulike syn i en del sentrale saker.

Åpenhet i politikken
En bredt sammensatt storkoalisjon med 75 % av kommunestyret bak seg er etter vårt syn ikke heldig for det lokalpolitiske arbeid i Asker. En slik storkoalisjon bidrar til at de reelle politiske diskusjoner hvor motforestillinger og nyanser kommer fram, i langt større grad vil skje på lukkede gruppemøter og formøter framfor i åpenhet i kommunestyret. Dette ønsker vi ikke å bidra til. Vi ønsker mest mulig åpenhet i debatten og et mest mulig levende kommunestyre. Den politiske debatten og interessen i kommunen tjener på en mest mulig aktiv opposisjon, mer likeverdig med posisjonen enn en størst mulig storkoalisjon ville medføre.

Kulde eller varme
Forskjellen på posisjon og opposisjon er ikke spørsmål om full styring kontra komplett mangel på innflytelse. Det går an å hevde at deltakelse i koalisjonen vil bidra til å flytte posisjonspartienes samlede politikk noe i vår retning. Spørsmålet blir da i hvilken grad vi vil lykkes med dette og i hvilken grad vi må forsvare politikk vi ikke er enig i. Vi har vurdert det politiske spennet innen den store koalisjonen til å bli for stort til at dette blir noen god løsning.
Ved å stå utenfor koalisjonen vil vi stå friere til å profilere egen politikk, og samarbeide med de ulike partier fra sak til sak der vi har felles oppfatning. Dette blir ikke å velge politisk kulde, men tydelig politikk.

På dette grunnlag og forholdene angitt ovenfor, valgte Venstre gruppe i Asker enstemmig å gå for politisk tydelighet, åpenhet og respekt for velgerne, framfor å bli vannet ut i en storkoalisjon med betydelig indre politisk sprik. Tilbakemeldingene så langt tyder på at flertallet av våre velgere støtter dette valget.

Andre avklaringer
Budstikka henviser til "gode kilder" og hevder partiets valg skyldes at vi ikke hadde mulighet til å få varaordførerposisjonen. Dette er feil. Det var aldri noe absolutt krav fra Venstre under samtalene så lenge de varte.

Budstikka spekulerer videre i om Venstre har gitt sentrale pålegg i denne saken. Dette har ingen rot i virkeligheten, noe som blant annet bekreftes av at ulike venstrelag rundt om i landet velger ulike samarbeidsløsninger.

Et forsøk på å bagatellisere Venstres valgte profil, og å belaste vår
toppkandidat med egne posisjonskrav er derfor både feil og direkte usaklig.

Vi gleder oss til kommende politiske periode i Asker Kommune!

Erling Bergsaker
Komm.styre representant

Gry Bøhmer
Leder i Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**