734 av 24000 velgere er medlem

Oslo Venstre hadde 734 betalende medlemmer per 1. oktober 2007 . Var du en av de omkring 24.000 Oslo-velgerne som stemte Venstre ved valget i høst? Da bør du vurdere å bli medlem i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Medlemstallet i Oslo Venstre har økt jevnt og trutt de siste ti årene. I 1997 hadde Venstre 310 medlemmer i Oslo. Dette tallet er mer enn doblet frem til i dag. Per 1. oktober hadde 734 medlemmer betalt medlemskontingent for inneværende år.

Potensialet for videre medlemsvekst bør så absolutt være til stede. Venstre fikk 23.702 stemmer ved bystyrevalget i høst, mens til sammen 24.465 velgere stemte Venstre ved valget til bydelsutvalgene.

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Bråthen

– Ved å stemme på Venstre gir man sin støtte til det programmet partiet har vedtatt, som medlem er du også med å påvirke utformingen av programmet, sier leder i Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

Han påpeker at det i tillegg er en rekke saker partiene må ta stilling til underveis i valgperioden, og her er medlemmenes synspunkter svært viktige.

Venstre er en medlemsorganisasjon og det er medlemmene som er partiet. Som medlem har du tilgang til hele partiapparatet gjennom tillitsvalgte i bydelslagsstyret, styret og hovedstyret og folkevalgte i bydelsutvalgene, bystyret og på Stortinget.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Odd Einar Dørum har systematisk reist på besøk til nær samtlige bydelslagsårsmøter gjennom de årene han har vært stortingsrepresentant for Venstre i Oslo. – Kontakten med medlemmene er avgjørende for det arbeidet jeg utfører på Stortinget, sier han. – Her får jeg viktige impulser og innspill til aktuelle saker.

Gå til innmeldingsskjema

Medlemsutvikling for Oslo Venstre, betalende medlemmer:

1997: 310 medlemmer
1998: 351 medlemmer
1999: 327 medlemmer
2000: 353 medlemmer
2001: 406 medlemmer
2002: 415 medlemmer
2003: 415 medlemmer
2004: 493 medlemmer
2005: 626 medlemmer
2006: 701 medlemmer
2007: 734 (per 1. oktober)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**