Debatten om Linaaegården fortsetter

Selskapet K. Kristoffersen Invest AS’ forslag til privat reguleringsplan for Storgata 7 og Rådhusgata 10 har skapt stor debatt, særlig etter at forslaget ble nedstemt i planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eierne har børstet støvet av en reguleringsplan fra 1957 som åpner for riving av all eksisterende bebyggelse i kvartalet og hevder nå at de i 50 år har forholdt seg til denne.

På bakgrunn av eiernes påstander er det kommet flere reaksjoner i Sandefjords blad, bl.a kreves det at tilhengerne av bevaring skal dekke det tapet eierne påføres som følge av at de ikke får lov til å bygge ut slik de ønsker.

Tor Homleid, Venstres varamedlem i planutvalget, tilhørte flertallet som gikk inn for å bevare Linaaegården. Venstres standpunkt begrunnes i innlegg i Sandefjords blad 4. oktober.

Les Tor Homleids innlegg i Sandefjords blad

Foreningen Gamle Sandefjord har en egen samleside om Linaaegården. Gå til Gamle Sandefjords hjemmeside.

Linnaaehagen1
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**