Medlemsmøte i Røyken Venstre

Møte er åpent for medlemmer og andre sympatisører av Venstre i Røyken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Medlemsmøte i Røyken Venstre
Møte er åpent for medlemmer og andre sympatisører av Venstre i Røyken
Tid: 22. oktober kl. 19:00
Sted: Rådhuset, komunestyresalen
Styret samles samme sted kl. 18:00

Saksliste:

1. Valg 2007 – oppsummering
2. Den nye kommunestyregruppa
3. Planer framover- møteplaner: Styremøter og medlemsmøter, åpne møter (folkemøter), arbeidsgrupper mm
4. Medlemsverving
5. Eventuelt
Enkel servering.

Velkommen!

Mary Sandal Johansen
Leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**