Anne Kjersti Frøyen

Psykiatrisk sjukepleiar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Anne Kjersti Frøyen

Foto: John Storhaug

* Kommunestyret 2007-2011 (gruppeleiar)
* Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR), leiar
* Klagenemnd
* Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**