John Storhaug

Fotograf /redigerar ved Døves Media på Bakketeigen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ove Bråten

Foto: John Storhaug

* Kommunestyret 2007-2011
* Sektorutval for teknisk, næring og ressurs (STNR)
* Klagenemnd
* Nesch-nemnd

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**