Ove Bråten

Likningsfunksjonær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ove Bråten

Foto: John Storhaug

* Kommunestyret 2007-2011
* Sektorutval for oppvekst (SUO)

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**