Sissel Urke

Psykiatrisk sjukepleier/ student.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sissel Urke

Foto: John Storhaug

* Kommunestyret 2007-2011
* Formannskapet
* Sektorutval for helse og sosial (SHS), nestleiar

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**