Torleif T. Dalseide

Gardbrukar og rekneskapsførar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Torleif T. Dalseide

Foto: John Storhaug

* Ordførar 2007-2011
* Formannskapet
* Valstyre, leiar
* Hallingtinget
* Innsamlingskomite for TV-aksjonen
* Regionrådet for Hallingdal
* Representantskapet for Hallingdal brann- og redningsteneste
* Representantskapet for Hallingdal Renovasjon
* Styret i Kleivi Næringspark
* Styret for Ål kraftverk, leiar
* Votnakraftstyret

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**