Nysgjerring på Venstre? Meld deg inn!

Du som melder deg inn i Venstre via lokallaget ditt i Buskerud, blir medlem til en hyggelig pris ut 2007. Kanskje det blir du som blir med på Buskeruds årsmøte i Hønefoss 1.-2.februar,eller landsmøtet til Venstre på Sundvollen til våren?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jente som hopper

Foto: Jan Harsem

Som medlem i Venstre får du:
-tilgang til lukket Venstremøteplass på nett, Venstre+, der du kan følge med på interne debatter, chatte med politikere/andre medlemmer
-gratistilbud om egen mailkonto i Venstre
-medlemsblad fra Venstre sentralt
-nyhetsbrev per mail fra Buskerud Venstre
-like muligheter som alle andre medlemmer til å delta på ulike arrangementer lokalt og på fylkesplan
-god sjanse til å påvirke politikken der du bor. Venstre lytter!
-velg selv hvor aktiv du vil være

Fylkesvaraordføreren i Buskerud ønsker innspill fra deg

Førstekandidatene slapper av

Foto: Stine B. Osnes

Venstre i Buskerud har fått fylkesvaraordføreren og leder i hovedutvalg for kultur og folkehelse. Vil du være med og påvirke politikken de skal drive med, så meld deg inn i dag.

Fra venstre, Runolv Stegane, ny fylkesvaraordfører, Helge Stiksrud, hovedutvalgsleder kultur og folkehelse, Nina Johnsen, kontrollutvalget. Bilde fra valgkampsamling 2007.


Under 100-lappen ut 2007

Ta kontakt med lokallagsleder eller annen kontaktperson i det lokallaget du tilhører, se i venstre meny på lokallagsiden, så får du vite hva kontingenten ligger på i ditt lokallag. Det er i hvert fall under 100-lappen, men varierer litt fra lag til lag. Se lokallagsidene.

Teltleir for folkehelsa3

Foto: Stine B. Osnes

Vi trenger deg for å få satt trykk bak Buskerud og Venstre!

(bilde fra stand og teltleir under Elvefestivalen i Drammen august 2007)

Er det noe du lurer på, kontakt fylkesleder Hallvor Lilleslett på [email protected] eller sekretær i Buskerud Venstre, Stine Bjørndal Osnes på [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**