Hurtigarbeidende komite: Organisasjonskultur i Buskerud Venstre

Følgende personer er pekt ut til å delta i dette arbeidet:
Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum, Tom Hedalen, Drammen og Erik Hørluck Berg, Modum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Arbeidsutvalget i Buskerud Venstre har i møte 8. oktober satt ned en hurtigarbeidende komite som skal gå gjennom organisasjonskulturen i Buskerud Venstre, og legge frem forslag til forbedringer.
Vedtak AU Sak 120/07:

“Arbeidsutvalget ser behovet for en strukturert gjennomgang av organisasjonskulturen i Buskerud Venstre. Arbeidsutvalget ønsker å sette ned en hurtigarbeidende komite som innen 10. november 2007 skal arbeide fram et notat om organisasjonskultur og organisasjonsutvikling med utgangspunkt i Venstres mønstervedtekter”

Følgende personer ble pekt ut til å delta i denne arbeidsgruppa:
Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum, Tom Hedalen, Drammen og Erik Hørluck Berg, Modum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**