Tom Hedalen med i utvalg som skal se på organisasjonskulturen i Buskerud Venstre

Arbeidsutvalget i Buskerud Venstre har satt ned en hurtigarbeidende komite som skal gå gjennom organisasjonskulturen i Buskerud Venstre, og legge frem forslag til forbedringer. Drammen Venstre er representert i utvalget ved Tom Hedalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vedtak AU Sak 120/07

Arbeidsutvalget ser behovet for en strukturert gjennomgang av organisasjonskulturen i Buskerud Venstre. Arbeidsutvalget ønsker å sette ned en hurtigarbeidende komite som innen 10. november 2007 skal arbeide fram et notat om organisasjonskultur og organisasjonsutvikling med utgangspunkt i Venstres mønstervedtekter.

Følgende personer blir pekt ut til å delta i dette arbeidet:
Gunn-Torill Homme Mathisen, Hurum, Tom Hedalen, Drammen og Erik Hørluck Berg, Modum, som kaller inn til møte og leder arbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**