Venstreoppgåver i fylkestinget

Fylkestingsgruppa i Venstre har tatt på seg arbeidsoppgaver på vegne av fylkestinget for komande fireårsperiode:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fylkestingskandidatane

Foto: Venstre

Øystein Haga er valt som medlem av fylkesutvalet og som medlem i representantskapet for konsesjonskraftfondet. Han er også varamedlem for generalforsamlinga for North Sea Commission, der Marianne S. Lyngvi er valt som medlem, styret i Innovasjon Norge der Marianne S. Lyngvi er styremedlem og varamedlem til rådsforsamlinga i Agderforsking der Anne Midtlien er medlem.

Marianne S. Lyngvi er valt som styremedlem i Innovasjon Norge og varamedlem til representantskapet i Sparebanken Sør.

Anne Midtlien er første varamedlem til fylkestinget, medlem av representantskapet til Sparebanken Sør og rådsforsamlinga til Agderforsking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**