Underskriftskampanje mot uadressert reklame

Forslag til ny Markedsføringslov skal vedtas i Stortinget våren 2008. I lovforslaget er dagens ordning med reservasjon opprettholdt, slik at de som ikke ønsker å motta reklame selv må sørge for dette ved å sette en “Nei takk”-lapp på postkassa. Kampanjen NeiTakk.no krever at dette prinsippet snus, slik at de som ønsker reklame markerer dette ved å si ja takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Du har muligheten til å delta i kampanjen NeiTakk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**