Eilif Gundersen

Musikar og datakonsulent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Eilif Gundersen

Foto: John Storhaug

* Kommunestyret 2009-2011
* Sektorutval for helse og sosial (SHS)

Mail-adresse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**