Venstres representanter i kommunale utvalg

Hurum kommunestyre konstituerte seg 23.oktober. Her ser du oversikten over Venstres representasjon i utvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Følgende Venstre-representanter ble valgt:

Formannskapet
Geir Stave, medlem

Plan- og utviklingsutvalget
Geir Stave, medlem
1. vara — Roy Heien
2. vara — Marianne Arctander
3. vara — Gunn-Torill Homme Mathisen

Driftsutvalget
Gunn-Torill Homme Mathisen, medlem
1. vara — Rune Sandsether
2. vara — Finn Dale Iversen
3. vara — Mari Myhrene

Klagenemnda
Marianne Arctander, medlem

Valgkomitèen
Marianne Arctander, medlem
Vara — Geir Stave

Valgkomitèen vil legge fram forslag til kandidater til øvrige styrer, råd og utvalg i Hurum på kommunestyremøtet i november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**