Glimt fra medlemsmøtet 22. oktober 2007

Lederen i Røyken Venstre, Mary Sandal Johansen, ønsker velkommen og takker for god innsats ved valget. Hun nevner der spesielt førstekandidatene.
Under valgkampen fikk vi godt vist fram hovedpunktene våre: miljø, skole, sosialt ansvar, småbedrifter. Åpenhet og innsyn er et annet hovedpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lasse

Lasse
Foto: Mary Sandal Johansen

Lasse Thue, som er 1. Kandidat, oppsumerer valget. Planer framover.

Tore Hogstad

Tore Hogstad

Tore Hogstad roser programarbeidet. Det er et viktig arbeidsdokument som ikke skal bli liggende i en skuff.

medlemsmøte 22okt2007 Anne-Sofie Hjelmeland, Arne Vadseth og Mary Sandal Johansen

medlemsmøte 22okt2007 Anne-Sofie Hjelmeland, Arne Vadseth og Mary Sandal Johansen
Foto: Tore Hogstad

Marit Kolbræk

Marit Kolbræk
Foto: Mary Sandal Johansen

Marit Kolbræk, 2. Kandidat, brenner for miljøet. Hun ønsker at Røyken skal bli en foregangs-kommune når det gjelder miljø. "Vi må tenke på konkrete tiltak i Røyken", sier hun. Klimahandlingsplan — hva kan Røyken Kommune gjøre (interprellasjon fra Lasse Thue tidligere i år).

Christer Enersen

Christer Enersen
Foto: Mary Sandal Johansen

Røyken Venstre sin Kommunestyregruppe består av de 2 representantene pluss like mange vara og 3 til. Røyken Venstre sin kommunestyregruppe fra 2007 — 2011 er: Lasse Thue, Marit Kolbræk, Daniela Torsvik, Tore Hogstad, Mona Haug, Christer Enersen og Arne Vadseth.

Årsmøtet og møteplan ble foreslått av Mary

Daniela Torsvik

Daniela Torsvik
Foto: Mary Sandal Johansen

Daniela Torsvik orienterte helt på slutt om to forskjellige aksjoner som tok sin utgangspunkt i valgkampen; Gang og sykkelvei Sundbyveien og Utrygg skolevei i Slemmestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**