Konstituerende kommunestyremøte 2007 – 2011

Før Kommunestyrets konstituering 23.okt. hadde Ap og Frp pålagt sine representanter gjennom en skriftlig avtale å stemme for egne listeforslag ved alle valgene. Spenningen var dermed borte — ingen fra de to gruppene våget å bryte ut og stemme blankt eller for andre lister. De to samarbeidspartiene fikk derfor leder og nestleder i alle utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For Venstre møtte representantene Marianne Arctander, Geir Stave og Finn Dale Iversen.

Valg av formannskap
Etter at kommunestyrevalget 2007 var godkjent skulle man velge Formannskap. Venstre stilte der fellesliste med Senterpartiet og SV. Geir Stave ble stemt inn. En viktig plass å ha, ikke minst siden Formannskapet skal revitaliseres og mange av økonomisakene skal tas stilling til der.

Valg av ordfører og varaordfører
Ordfører og varaordfører skal velges mellom Formannskapets medlemmer. Det var tre kandidater til ordførervervet: Anne-Hilde Rese (AP), Bjørn Glenne (H) og Geir Stave (V). Rese fikk 15 stemmer, Glenne 8 stemmer og Stave fikk 6 stemmer. Hurums nye ordfører er dermed Anne-Hilde Rese. Varaordfører ble valgt med de samme stemmetall og ble Trond Røed (Frp).

Valg av Kontrollutvalg
Valg av Kontrollutvalg ble en merkelig forestilling, siden Ap og Frp også her stemte inn sine egne i ledervervene.
Under diskusjonen angående kontrollutvalgets leder og nestleder, visste ikke kommunestyret helt hvem som er i posisjon og i opposisjon. Det er vanlig at opposisjonen leder kontrollutvalget, men Ap og Frp foreslo Gro Gjertsen (Frp) som leder. – Dette er kun et valgteknisk samarbeid. Hvem som er i posisjon og opposisjon kan diskuteres, sa Ap sin gruppeleder Frøydis Hegna.

Det likte ikke de som ser på seg selv som opposisjon.
– Åpenbart vet vi ikke hvem som er i posisjon og ikke, det vil jeg ha avklart med en gang, sa Rune Abrahamsen (H). – Vi vet i alle fall hvem som er i opposisjon, fortsatte Abrahamsen og tenkte på H, V, SV, KrF og Sp. Diskusjonen førte til at Ap ville ha gruppemøte. Da forsvant Ap og Frp sine representanter inn på samme rom.
Men gruppemøtet førte ikke til at de bøyde av. Dette førte til stor harme i opposisjonen og protokolltilførsel. Les mer her

Venstre, SV og Senterpartiet stilte fellesliste til Kontrollutvalget og Torger Ugstad (SV) ble valt inn med Merete Haug (V) som første vara.
Ved møtets slutt ble det gjort klart fra Høyres gruppeleder Abrahamsen at deres nyvalgte medlem i Kontrollutvalget trakk seg på grunn av maktarrogansen fra Ap og Frp.

Valg av Plan- og Utviklingsutvalg og Driftsutvalg
Venstre stilte egne lister til Plan- og Utviklingsutvalget og Driftsutvalget og Venstre har derfor sine egne vara til setene i disse utvalgene. Geir Stave fikk plass i Plan- og utviklingsutvalget og Gunn-Torill Homme Mathisen fikk plass i Driftsutvalget. Venstres leder, som dessuten er 1.vara til kommunestyret, fikk denne plassen siden Venstre ikke praktiserer gjennomgående representasjon.

Valg av Klagenemnd
Det ble også litt klabb og babb da Klagenemnda skulle velges. Det var nemlig ulike synspunkt på om utvalget skulle ha 5 eller 7 medlemmer. Det ble flertall for 5 inntil videre, med muligheter for nyvalg på medlemmer senere. Etter gjennomføringen av valget på Klagenemnd, ble det klart at kvinnerepresentasjonen på 40% ikke ble oppfylt. Hverken Høyre eller AP/Frp ville trekke noen av sine menn fra listen til fordel for kvinner. Det vil bli opp til Fylkesmannen å avgjøre hvilken av partigruppene som via opprykk fra varamannslisten må sørge for at kjønnsbalansen blir rettet opp. Det ble det vedtatt å komme tilbake til dette på neste kommunestyremøte.

Til tross for utsettelsen krevde posisjonen å velge leder og nestleder på dette møtet og en Ap-mann ble valgt som leder og en fra Frp til nestleder. Den eneste som ble valgt inn på sikker plass i Klagenemnda var Venstres Marianne Arctander — som er kvinne. Hun ble valgt fra en fellesliste mellom V, SV og SP.

Venstre fikk ingen representasjon i Administrasjonsutvalget eller som utsending til KS Fylkesmøte.

Valg av Valgkomitè
Det ble så nedsatt en valgkomitè med et medlem fra hvert parti som skal komme med et felles listeforslag på øvrige styrer, råd og utvalg i Hurum Kommune. Venstres gruppeleder Arctander blir sittende i valgkomitèen. Valgkomitèen skal levere sin innstilling til det neste kommunestyremøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**