Nilsemarka i Planutvalget

“Reguleringsplan for Nilsemarka” skal behandles i Planutvalget i kveld.
Planen skal videre til Kommunestyret.
Røyken Venstre behandla planen i sitt gruppemøte mandag 29. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nilsemarka 24 okt 2007

Nilsemarka 24 okt 2007
Foto: Mary Sandal Johansen

Røyken Venstre er positiv til at området nå reguleres gjennom plan, planen vil få betydning for allmennheten og nærmiljøet.
Men tilliten til utbygger og til kommunens kontroll er svekket. I den forbindelse ble det på gruppemøtet også referert fra befaringen fra 24. oktober som er omtalt på denne side (“Turen som ble en befaring på Nilsemarka fyllplass”) og i Røyken og Hurums Avis 29. oktober 2007.
Møtedeltagerne var spesielt opptatt av grunnforholdene og stabiliteten og møtedeltagerne ville be om å få fremlagt geologirapporten som det vises til i saksdokumentene. Spørsmål: var de nye “fjellhøydene” i landskapet da nevnte geologirapporten ble utarbeida?

Tilføyelse 31. okt.: Saken ble utsatt i Planutvalget 30.okt 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**