Dette vil vi i kommende periode!

Sammen med Frp., Høyre, Krf. og PP ønsker Venstre i kommende valgperiode å fokusere mest mulig på hva vi ønsker å gjennomføre, og ikke bruke for mye energi på det vi ikke klarer å oppnå. Ikke slik at vi skal fremstå som statiske, men tvert imot fokusere på det mulige med utgangspunkt i et dynamisk samarbeid mellom likeverdige partier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Aganthus

Det har i den senere tid vært mye kritikk fra sosialistisk side med tanke på den demokratiske prosess vi har gjennomført etter valget i september. Vi ønsker ikke å delta i en debatt som kun ser bakover, og velger heller å se på de muligheter som åpner seg om man står sammen om fremtidige veivalg til beste for Risør.
Kvotering
Kort fortalt er det sammensetningen i bystyret som avgjør hvordan sammensetningen i formannskapet kan bli. Vi kommer ikke til å kritiserer andre partier for deres valg, og vil heller

barn

Foto: Lars Ole Røed

aldri kritisere andre partier for deres politiske veivalg, selv om vi skulle være aldri så uenig. Samtidig kan vi med god samvittighet si at samtlige lister Risør Venstre har stilt ved valget og senere ved valg til formannskap, hovedutvalg og andre utvalg fullt ut har vært i samsvar med lovens bokstav og intensjon hva kjønnskvotering angår.

Avtale partiene mellom
Her kan dere se de punktene vår koalisjon står på i kommende periode. Opplistingen er på ingen måte utfyllende og vil bli supplert etterhvert som tiden skrider fremover i perioden. Vi håper også at du som innbygger i Risør ønsker å delta i den positive trend vi ser komme og inviterer alle til å ta del i utviklingen

Sterkere satsing på næringsutvikling
Like gode rammebetingelser for Flisvika og Holmen.
Etablering av sentrumsnære boligområder, som Randvik, Hasalen og Buvikplatået.
Tillate spredt bebyggelse i distriktet.
Harmonisering av de kommunale særregler for hytter innenfor 100 metersbeltet — i samsvar med reglene i nabokommunene.
Innføring av digital læringsplattform i grunnskolen
Jobbe målrettet for å sikre og styrke Risør Videregående skole
Styrke barne- og ungdomsarbeide
Sikre de eldre gode aktivitetstilbud og fullverdige bo- og pleieforhold
Miljøsertifisering av kommunal virksomhet etter ISO 14001
Videreutvikling av kirke- og kulturarbeidet i kommunen.
Jobbe målrettet mot Statens vegvesen for å etablere en sikrere R 416 fra Risør til E 18
Jobbe for en gradvis reduksjon av eiendomsskatten.
Jobbe for økte stillingsandeler for kommunens ansatte

Bli med da vel
Står vi alene kan de virke uoverkommelig, men står vi samlet og jobber i team er vi straks mye nærmere våre mål. Nøl ikke, men ta kontakt oss på Risør Venstre og bli med på laget du også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**