Innkalling til gruppemøte

Det innkalles til møte i kommunestyregruppa torsdag 8.nov.kl.20.00 i kantina på Hovtun. Møtet er åpent for medlemmer og sympatisører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunestyregruppa: Marianne Arctander, Geir Stave, Finn Dale Iversen, Gunn-Torill Homme Mathisen, Roy Heien, Rune Sandsether, Dag Berntsen, Mari Myhrene og Petter Normann Pettersen.

SAKSLISTE
Sak 1/07 Godkjenning av innkalling

Sak 2/07 Referat frå Formannskapsmøtet 6.nov. v/ Geir Stave

Sak 3/07 Saker til møtet i Plan- og utviklingsutvalget 13.nov.

Sak 4/07 Saker til møtet i Driftsutvalget 13.nov.

Sak 5/07 Evt.

Les sakspapira på heimesida til kommunen.

Til kommunestyregruppa: Vèr snill å gi beskjed dersom du ikkje kjem!

Møtet er åpent for medlemmer og sympatisørar.

Filtvet, 01.11.07

Gunn-Torill Homme Mathisen
leiar

Marianne Arctander
gruppeleiar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**