Møteplan uke 45-2007

Torsdag 8. november 2007 kl 1800 fremlegger rådmannen sitt budsjettforslag for bystyret på Rådhuset. Øvrige møter ser dere her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kroatia

Oversikt over politiske møter 5. til 11. november 2007 – uke 45

Tirsdag 6.1.07
Formannskapsmøte kl 1800 på Kommunehuset. Saker til behandling:
PS 85/07 Salg av tomt i Linddalen
PS 86/07 Søknad om å slippe/redusere gebyr. Sted: Lindland, gnr. 33 b…
PS 87/07 Evaluering sjø-arealer for havbruksrelatert næringsvirksomhe…
PS 88/07 Risør Turistinformasjon-Intensjonsavtale om videreutvikling
PS 89/07 Skatteplikt for tilleggsvederlag ved salg av aksjer Agder En…
PS 90/07 Kommunalt tilskudd til de politiske partier – Fordelingsnøkk…
PS 91/07 Flerkulturelt Fellesskap- søknad om støtte
PS 92/07 Frivillighetssentralen – Nye vedtekter

Torsdag 8.11.07 kl 1800
Bystyremøte kl 1800 på Rådhuset. Saker til behandling:
Rådmannens budsjettforslag fremlegges med innføring i budsjett forslag til drifts- og investeringsbudsjett.

Vil du dele dine meninger med oss?
I så fall ber vi om at du kontakter oss i Risør Venstre eller om du tar direkte kontakt med en av våre representanter.

Risør Venstre ønsker aktive innbyggere som medvirker til et best mulig lokalsamfunn for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**