Venstre ønsker innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing

I en interpellasjon ber Venstres gruppeleder Marianne Arctander om at det gjennomføres en innbyggerundersøkelse for å klargjøre lokal tilhørighet i forhold til en mulig kommunesammenslåing med Røyken. Venstre ber også rådmannen synliggjøre økonomiske konsekvenser av en samordning av de to administrasjonene. Venstres agenda er å åpne for debatt i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ordfører Rese
Hurum kommune

Interpellasjon om innbyggerundersøkelse

I forbindelse med administrasjonsutvalgets innstilling om å samle alle kommunens administrative tjenester på ett sted, kan vi lese i lokalavisen at en lokaliseringsdebatt av et nytt rådhus er ønsket. Venstre mener det er nødvendig å åpne opp for en ny debatt om en mulig sammenslåing av Hurum og Røyken før vi går inn i diskusjonen om plassering av et fremtidig rådhus på et av tettstedene Tofte, Klokkarstua eller Sætre.

I kommuneplanen til Røyken 2006-17 finner vi spennende tall om lokal tilhørighet.
Høsten 2005 gjennomførte Røyken kommune en innbyggerundersøkelse. Resultatene bekrefter inntrykket av en svak kommunal identitet, men avslører en sterk lokal tilhørighet. 74 % av røykenbøringene har en stor tilhørighet til stedet de bor.
Hele 61 % sier de er positive til en evt. kommunesammenslåing. Hvis dette også er gyldige tall for Hurums befolkning, bør kommunestyret ta signalene på alvor.
Kommuneplanen til Røyken sier videre; "Dersom Hurum og Røyken skulle gå sammen vil det være naturlig å legge opp til en styrket bolig- og næringsutvikling rundt et nytt felles kommunesenter på Sætre. Dette vil da på noe sikt kunne utvikles til å vokse sammen med Åros."

Spørsmål 1;
Vil Hurum kommune gjennomføre en innbyggerundersøkelse lik den Røyken kommune gjorde høsten 2005 for å klargjøre lokal tilhørighet og berede grunnen for en ny debatt om sammenslåing av Røyken og Hurum kommune?

Venstre ønsker at debatten skal være basert på fornuft og ikke følelser.

Spørsmål 2;
Vil kommunestyret be rådmannen om å lage en beregning som synliggjør de økonomiske konsekvensene en evt. sammenslåing av våre to administrasjoner?

Mvh,

Marianne Arctander
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**