Krafttak for minoritetsspråklige

Venstres Kjell Veivåg tar opp situasjonen for minoritetsspråklige elever som kommer til Norge i løpet av ungdomsskolen. Han mener disse elevene bør gis et utvidet undervisningstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

I et brev som Venstres bystyregruppe har sendt til skolebyråden, tar Kjell Veivåg opp situasjonen for sent ankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolen.

– Vi ser at de elevene som kommer til Norge i løpet av ungdomsskolen, får det stritt frem mot eksamen ett eller to år senere, sier Veivåg. Han mener det bør vurderes om disse elevene kan få et utvidet undervisningstilbud.

Mange minoritetsspråklige elever oppnår ikke tilfredstillende resultater ved avsluttet grunnskole, noe som skaper problemer for dem senere når de skal søke videre utdanning eller jobb.

– Jeg håper byråden har et godt svar på hvordan vi møter denne gruppen, sier Veivåg. – Har han ikke det, må vi se på hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen.

Les brevet fra Veivåg til utdanningsbyråden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**