Røyken Venstre åpen for å debattere kommunesammenslåing

Dette sier Lasse Thue, Venstres 1. kandidat i Røyken.
Han viser til Inbyggerundersøkelsen i Røyken fra 2005

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lasse

Foto: Mary Sandal Johansen

“Undersøkelsen som ble tatt opp i forbindelse med kommuneplanarbeidet, viste at at et klart flertall av kommunens innbyggere var positiv til sammenslåing, og dette må danne grunnlag for å debattere en eventuellsammenslåing med Hurum” sier Thue.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**