Ta debatten om kommunesammenslåing først!

Hurum Venstre ønsker å blåse liv i debatten om kommunesammenslåing. Venstre ser det som naturlig å ta debatten om en stor kommune på Hurumhalvøya før vi i Hurum skal "gå i krigen" for en stri diskusjon om nytt rådhus mellom tettstedene Tofte, Klokkarstua og Sætre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Røyken kommune har i sin 12-årsplan sagt at de er åpne for kommunesammenslåing med naboene sine, primært med Hurum. Hvis en sammenslåing mellom Røyken og Hurum skulle funnet sted, sitat; “… finner vi det naturlig at kommunesenteret blir liggende i Sætre.”

Utvalget som arbeidet med kommunesammenslåinger konkluderte med at den ideelle størrelse på en norsk kommune var ca 30 000 innbyggere.

Hurum Venstre ser frem til å høre meningsytringene fra både innbyggere og ansatte i administrasjonen på spørsmålet om sammenslåing av Røyken og Hurum kommune.
Måtte vi alle strebe etter å holde oss til en saklig og informativ debatt.

Marianne Arctander
Gruppeleder Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**