Seniorpolitikk

Risør Venstre vil sammen med Krf., Frp. og Høyre se om det er mulig å bedre tilbudet om seniortiltak for alle kommunalt ansatte i Risør. Med et klart flertall (24/7) vedtok Risør bystyre (etter forslag fra Lill Jorunn Larsen) å utsette saken da den var til behandling 25/10-07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Ta kontakt med Steinar Gundersen (V) om du har tanker om seniorpolitiske tiltak

Ta kontakt med Steinar Gundersen (V) om du har tanker om seniorpolitiske tiltak

Stadig flere offentlige og private bedrifter ser fordelen av å beholde sine ansatte ut over 62 år, fremfor tidlig pensjonering og tap av viktig kompetanse. Da saken var oppe til behandling i Risør bystyre 25/11-07 mente de ikke sosialistiske partiene at det fremlagte tilbud burde sees på for om mulig å få til et enda bedre samordnet tilbud.

Vi oppfordrer derfor alle kommunalt ansatte om å se på de fremlagte planer og ber om et best mulig samarbeid for å få frem ulike alternative forslag. Vi ønsker å spille på lag og inviterer alle til å komme med innspill snarest mulig til [email protected].

Vi vil også ta initiativ til møte med ansatte, organisasjoner for å få til en best mulig dialog før saken igjen skal opp til behandling i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**