Åpent møte: Forsvars- og sikkerhetspolitisk forum

Oslo Venstres Forsvars- og Sikkerhetspolitiske Forum inviterer til åpent temamøte mandag 26. november 2007. Tema for møtet er valg av kampfly for det norske flyvåpenet og innspill til ny forsvarspolitikk for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politisk aktiv?
Se også andre aktiviteter på vår aktivitetsside.

Fly, jagerfly, forsvar

Foto: Microsoft

ÅPENT MØTE I FORSVARS- OG SIKKERHETSPOLITISK FORUM

Dato: Mandag 26. november
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Sted: Store møterom, 2. etg. Venstres Hus, Møllergata 16

Sak 13/07 Venstre velger kampfly

Leder av Forsvarsdepartementets kampflyprosjekt, Pål Bjørseth, innleder om arbeidet med fremskaffelse av nye kampfly.

Les mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2006/Nye-kampfly-til-Forsvaret.html?id=439975

Sak 14/07 Innspill til ny forsvarspolitikk for Venstre

Venstre styrker Forsvaret, Ronny Fagereng
Innspill til hovedstyremøtet i Oslo Venstre 6.12.07

Vel møtt!

Kontaktperson:

Ronny Fagereng
Leder FSF
Tlf.: 97 75 91 99
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**